Sunday, March 31, 2013

Húsvéti misztériumA misztériumok, a maguk mélységében e földön sohasem tárulkoznak föl az ember előtt. Ez azonban nem Isten titkolózása miatt van így. Hogyan tehetné Isten, akiről tudjuk, hogy színről színre látást ígért nekünk a mennyek országában, hogy elzárkózik az Őt megismerni vágyók elől? Hogyan burkolózhatna az ismeretlenségben az, aki értünk adata önmagát, aki az üdvtörténetben mindig az ember után kiáltott, először éppen így: Ádám! Hol vagy?
Akkor mégis mire véljük, hogy az emberi elme és az emberi szív előtt is zárva maradnak az Istenre nyíló kapuk?
Úgy sem tudnánk fölfogni, gondolják sokan. Nekik mondom: Mózest sem perzselte meg az égő csipkebokor. Nem vagyunk rá méltók, mondják mások. Bár azt hiszem, hogy nekik igazuk van én mégis egyetlen döntő okot látok arra, hogy Isten hittitkokat tart.
Ez az ok egyszerű. Ha mindent látnák, fölfognánk és értenénk, lenne még szükségünk hitre? Pedig az Emberfia visszatértének legnagyobb kérdése az, hogy talál-e majd hitet a világban. Tiszta hitet. Akkor. Most. És mindörökké.

No comments:

Post a Comment