Skip to main content

Posts

Showing posts from 2014

Folyton megtörnék az akaratodat?

Az akaratosság bűn. Az akaratod másra erőltetése bűn. És bűn más akaratának megtörése is, mert az lelki fájdalmat okoz. Tapasztaltad ezt a fájdalmat?
Mit tehetsz e fájdalom ellen? Magasabb értelmű dolgokat kell akarnod! Magasabb értékűeket. Azokat sokkal nehezebb megtörni. Mondok rá egy gyakorlati példát.
Egy példán keresztül megértheted, hogy mit tehetsz? Sokszor fordul velem elő, hogy valaki szembejön velem a járdán és én teszek egy kitérő mozdulatot balra, mire ős is balra lép, rákényszerítve engem, hogy jobbra lépjek. Megtörte az akaratomat? Ha az lenne az akaratom, hogy balra lépjek, akkor megtörte. Ha szándékosan csinálta ezt, hogy bosszantson, akkor bűnt követett el. De nem róla van most szó. Milyen esetben mondhatom, hogy bár irányváltoztatásra kényszerített, mégsem törte meg az akaratomat? Abban az esetben mondhatom, hogy nem törte meg az akaratomat, ha én nem balra akarok lépni, hanem ki akarom őt és az összeütközést kerülni. Akár jobbra, akár balra térek ki előle, akkor is kit…

Jézus igenje „nem” volt

Jézus nem a kereszthalálra mondott igent az Atyának. Amikor Jézust kivégezték, Jézus sok-sok nemet mondott. Nemet a kísértőnek. Legjobban ott látszik ez, amikor nem szállt le a keresztről a gúnyos felszólítás ellenére sem, mi szerint, ha másokat megmentett, mentse meg magát is.
Jézus nem szállt szembe a gonosszal. Nemet mondott az erőszakra. Nemet mondott az erőfitogtatásra, a jelzést nem érő csodatételre. Nemet mondott olcsó és gyors megoldásokra, és nemet mondott az önmegvalósításra. Vagyis, Jézus mégis csak igent mondott. Amikor elfogták tudta, hogy ez a mi szabadságunk ügyét szolgálja, ezért igent mondott az elfogására. Amikor halált kiáltottak a fejére, akkor tudta, hogy ez szükséges a mi feltámadásunkhoz, ezért igent mondott a halálra is. Jézus, tehát, engedelmességében az igenek és nemek kettős világában mindig az egy szükségeset választotta. Te el tudsz igazodni a saját kereszthordozásod igeneket és nemeket megkövetelő útján? Ha nem, az sem baj. Csak egy a szükséges, minden elesé…

Beszédes kudarc

Az egyik katolikus folyóirat munkatársai egy alkalommal arról beszélgettek, hogy milyen sok unalmas, igénytelen prédikációt hallgattak már meg életükben. Ebből a beszélgetésből aztán kinőtt egy kezdeményezés. Úgy döntöttek, hogy a ők maguk fognak írni homíliákat. Mivel egyikük sem volt pap, így ennek a rovatnak a civilia címet adták. Egy darabig születtek a vasárnapi evangéliumból kiinduló arások, de rövid időn belül kiderült, hogy nem is olyan egyszerű dolog érdekes, tárgyhoz és egyházhoz hű szövegeket alkotni. A vállalkozás kudarcba fulladt.
Mi lehetett a kudarc oka? Minden világi ferences tudja, hogy rendünk alapítója milyen eltökélten tisztelte a papokat. Nem azért tette ezt, mert a papoknak magasabb iskolai végzettsége volt. Azért tisztelte őket, mert őket fölszentelték. Az egyház ma is azt írja elő, hogy homíliát csak fölszentelt pap mondhat. A kudarc egyik oka, tehát az lehetett, hogy a világi emberek nincsenek fölkenve a Szentlélek által arra, hogy a szentmisében prédikáljanak…

Mi az, ami közös az üzleti anygalban és Istenben?

A startup közösség fontos szereplői az ún. üzleti angyalok. Ők egy-egy új vállalkozáshoz adnak tőkét. Talán nem is tudják, de azon kívül, hogy angyaloknak nevezik őket, egy másik vonatkozásban is Isten gondolatai szerint járnak el. Legalább is, a sikeresek. Miért?

A startuphoz értők szerint az a jó üzleti angyal, aki a "give first", magyarul az "először adj" gyakorlatot folytatja. Mi ez a gyakorlat? Először alaptőkét, szaktanácsot, kapcsolatokat adnak a kezdő vállalkozói csoportnak, s csak később kérnek valamit cserébe.De nem ilyen, "először adó" Isten is? De igen. És ezt nem én mondom, hanem az egyház maga. Több helyen tanítja. Ma például az esti dicséret második antifónája ez volt:
"Szeressük Istent, mert előbb szeretett minket, alleluja.". Érdekes dolog ez az egybeesés az üzleti világ és Isten természete között. Szerinted, miért van ez így?

Az egyház megújítása

Az egyház megújításához meg kell újítanod magad. Magadat akkor tudod megújítani, ha megújítod kapcsolatodat Teremtőddel. Kapcsolatodat Teremtőddel a keresztségi fogadalmad megújításával tudod megújítani. Ideglenes fogadalmunk letételekor, mi új, világi ferencesek a múlt szombaton ezt tettük. Mi történt velünk. A keresztségben az Isten gyermekei lettünk. A bérmáláskor az Isten felnőtt gyermekei lettünk. Ha örökfogadalamas világi ferencesek leszünk, akkor Isten dolgos felnőtt gyermekei leszünk. És, hogy min fogunk dolgozni? Amit az Atya kér, a Szentlélek sugallatával az élő Jézussal közösségben. Ámen

A bűnnek széle van

A bűnöknek van egy különös tulajdonságuk: egyszer csak nem fokozhatók már tovább. A bűnöknek szélük van.
Akik hazugságot egy még nagyobb hazugsággal akarnak eltakarni, biztos hogy egyszer elérnek lehetőségeik végére. Vajon mit tesznek majd a hivatás szerűen valótlant állítók, ha elfogy elméjükből a hazugság? Ugyan, sokak már eljutottak ide. Ezért a bűnük unalmas. A bűnösök nem tudnak újítani.
Ezzel szemben a szabad ember, aki szeret, szerethet korlátozás nélkül, sohasem fog lehetőségei szélére érni. Isten ugyanis végtelen szeretet. A szeretet végtelen. Az ember, aki igazán szeret lényegesen nagyobb szabdságban él, mint egy diktátor, aki mindent megtehet.
Aki szeret, általában saját kreativitásán és leleményességén is meglepődik. A szeretetnek, tehát, nincs széle.
Mond, Te mit választanál?

Milyen vásárló a világi ferences?

A kérdés buta. Sokan gondolják ezt. Pedig egyáltalán nem mindegy, hogy ki milyen motivációval vásárol, s ennek alapján milyen típusú vásárlónak számít. Nem mindegy a lelki háttere a vásárlásnak. Tehát?

Tehát a világi ferences leginkább funkciót vásárol. Gyerekeinek akkor vesz íróasztalt, amikor iskolások lesznek, mert a munkához munkahely kell. A laptopját sem cseréli le évente, csak akkor, ha már bizonyos funkciók nem érhetők el a régi laptopja által. Cipőt sem azért vásárol, mert unja  a régit, hanem mert nem lehet benne már járni.


Azt hiszem, több magyarázatot nem igényel, hogy mit jelent funkciót vásárlónak lenni. Te milyen funkciót vettél legutóbb? Kíváncsian várjuk hozzászólásodat.

Ahhoz, hogy boldogtalan legyél...

Ahhoz, hogy boldogtalan legyél, nem kell elvonóra járó filmcsillagnak lenned. Nem kell mindenkiben csalódott, adócsaló milliomosnak lenned. Nem kell doppingoló, örök olimpiai ezüstérmes sportolóvá válnod. Nem kell híres politikus megcsalt feleségévé lenned. Ahhoz, hogy boldogtalan légy, nem kell meg nem értett, Kossuth-díjas művészként élned, és állandóan a vetélytársai irigységéről panaszkodó orvosprofesszorrá sem kell válnod. Boldogtalan akkor is tudsz lenni, ha ismeretlenségben maradsz. Jó, mondod, de téged inkább az érdekelne, hogyan legyél boldog. Szent Ferenc érdekes megoldást kínál: légy kicsi. A boldogsághoz vezető másik 8 út pedig az Evangéliumban olvasható. Előveszed?

Gyermeki bánat

Én nem vagyok szép, de nézd, milyen szépen rajzolok.
Én nem vagyok magas, de nézd, milyen ügyesen mászok fára.
Én nem vagyok erős, de nézd, milyen bátran állom mások ütéseit.
Én nem vagyok okos, de tudom, hogy rám is szüksége van valakinek.
Én sosem leszek diplomás, de értelmes érveim vannak a jó győzelme mellett.
Én sosem leszek főnök, de hiszem, hogy engem csak Isten irányít.
Nekem azért jó, mert Isten így is szeret.


Benned rend van?

Isten nem megengedő

Isten nem megengedő, hanem irgalmas. Ez nem játék a szavakkal. Akinek van a baráti körében olyan ember, aki mindig mindenki vétkére talál egy felmentő gondolatot, de képes évekig nem köszönni egy volt barátjkának, az tudja, hogy mire gondolok. A megnegedő emberekről akkor szoktunk lemondani, amikor adódik egy komoly, karakán állásfoglalást igénylő helyzet, de nem foglalnak állást, majd magukban úgy intézik el az ügyet, hogy meengedően tekintenek tettükre. Igen, türelmetlen vagyok a megengedő emberekkel szemben. Talán lesz egy nap, amikor olyan irgalmas leszek, hogy róluk is jót írok.
Isten irgalmas
Amikor szeretnénk szemlélni Isten viszonyát az emberi botlásokhoz, az ember botorkálásához, akkor jól járunk el, ha a 31. zsoltár két versét idézzük föl.
"Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva,
és akinek bűnét eltörölték.
Boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét,
és akinek lelke hamisság nélkül való...
...Bűnömet eléd tártam,
nem rejtettem el vétkemet előled.
Így szóltam: „…

A gazdagságra törekvők rövidlátása

Sokan azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. Mi van ebbe a mondásba rejtve? Az, hogy a gazdagságot vágyók valójában boldogságra vágynak és hogy ezt a vágyukat nem érik el. Van azonban még valami, ami miatt nem vall nagy bölcsességre a pénz fölhalmozása. A gazdagságra vágyni rövidlátás Az ember boldogságra vágyik. Ez Istentől való. Az emberek egy része viszont nem azt a boldogságot keresi, ami a szív békéje és az elfogadottság öröme, hanem azt, amit tárgyak birtoklásától és a kényelemes és luxus életformától kap. Ezek a dolgok önmagukban jók, de mind a külsőséghez tartoznak. Ezek mind külsőben megjelenő, egyházias szóhasználattal: a test örömeit szolgáló dolgok. Ezért, aki ezekre vágyik és meg is szerzi ezeket, csak a külső világának, a testének a boldogságát szolgálja. Érdemes a belső békére és boldogságra törekedni Aki valóban boldog akar lenni, az legtöbbször az is lesz. Aki fölismeri, hogy lelki kiegyensúlyozottságát megalapozni nem lehet külsőségekkel, így a gazdagsággal sem, de le…