Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Beszédes kudarc

Az egyik katolikus folyóirat munkatársai egy alkalommal arról beszélgettek, hogy milyen sok unalmas, igénytelen prédikációt hallgattak már meg életükben. Ebből a beszélgetésből aztán kinőtt egy kezdeményezés. Úgy döntöttek, hogy a ők maguk fognak írni homíliákat. Mivel egyikük sem volt pap, így ennek a rovatnak a civilia címet adták. Egy darabig születtek a vasárnapi evangéliumból kiinduló arások, de rövid időn belül kiderült, hogy nem is olyan egyszerű dolog érdekes, tárgyhoz és egyházhoz hű szövegeket alkotni. A vállalkozás kudarcba fulladt.
Mi lehetett a kudarc oka? Minden világi ferences tudja, hogy rendünk alapítója milyen eltökélten tisztelte a papokat. Nem azért tette ezt, mert a papoknak magasabb iskolai végzettsége volt. Azért tisztelte őket, mert őket fölszentelték. Az egyház ma is azt írja elő, hogy homíliát csak fölszentelt pap mondhat. A kudarc egyik oka, tehát az lehetett, hogy a világi emberek nincsenek fölkenve a Szentlélek által arra, hogy a szentmisében prédikáljanak…

Mi az, ami közös az üzleti anygalban és Istenben?

A startup közösség fontos szereplői az ún. üzleti angyalok. Ők egy-egy új vállalkozáshoz adnak tőkét. Talán nem is tudják, de azon kívül, hogy angyaloknak nevezik őket, egy másik vonatkozásban is Isten gondolatai szerint járnak el. Legalább is, a sikeresek. Miért?

A startuphoz értők szerint az a jó üzleti angyal, aki a "give first", magyarul az "először adj" gyakorlatot folytatja. Mi ez a gyakorlat? Először alaptőkét, szaktanácsot, kapcsolatokat adnak a kezdő vállalkozói csoportnak, s csak később kérnek valamit cserébe.De nem ilyen, "először adó" Isten is? De igen. És ezt nem én mondom, hanem az egyház maga. Több helyen tanítja. Ma például az esti dicséret második antifónája ez volt:
"Szeressük Istent, mert előbb szeretett minket, alleluja.". Érdekes dolog ez az egybeesés az üzleti világ és Isten természete között. Szerinted, miért van ez így?

Az egyház megújítása

Az egyház megújításához meg kell újítanod magad. Magadat akkor tudod megújítani, ha megújítod kapcsolatodat Teremtőddel. Kapcsolatodat Teremtőddel a keresztségi fogadalmad megújításával tudod megújítani. Ideglenes fogadalmunk letételekor, mi új, világi ferencesek a múlt szombaton ezt tettük. Mi történt velünk. A keresztségben az Isten gyermekei lettünk. A bérmáláskor az Isten felnőtt gyermekei lettünk. Ha örökfogadalamas világi ferencesek leszünk, akkor Isten dolgos felnőtt gyermekei leszünk. És, hogy min fogunk dolgozni? Amit az Atya kér, a Szentlélek sugallatával az élő Jézussal közösségben. Ámen