Monday, April 29, 2013

Honnan ismerszik meg a hamis próféta?Az igaz próféta igazságaival előáll alkalmas és alkalmatlan időben. A hamis próféta várja a megszólaláshoz legmegfelelőbb alkalmat.
Az igaz próféta beszéde telis-tele új fordulattal, íze, mint az újboré, új tömlőből. A hamis próféta sematikus.
Az igazi különbség azonban a két hithirdető között egy egészen egyszerű dologban áll.
A hamis próféta játszmázik, tehát terveket sző. Az igaz prófétával pedig csodálatos tervei vannak az Úrnak.
Te kit hallgatnál szívesebben? Írd meg egy hozzászólásban, légy szíves!

Friday, April 26, 2013

Vegyél!Vegyél a Balaton szürkéjén szakadozó tavaszi párát! És vedd meg a télen az erdei úton a talpad alatt gyűrődő hó roppanást! Vedd meg a sárga meg a barna minden árnyalatát az őszi falevélről, és vegyél magadnak nyári vihar előtti csendet! Ez nem érdekel? Nem azért, mert ingyen van - mondod -, hanem azért, mert ilyen bárkinek lehet. Ez nem igaz: ilyen nem bárkinek, ilyen az ezzel megajándékozottaknak lehet. Ma még megajándékozott vagy Te is. De, ki tudja, holnap akár számon is kérhetik a lelkedet...

Monday, April 22, 2013

Miért jó?


www.freefoto.com
freefoto.com
Miért jó mindig igazat mondani?
Miért jó ragaszkodni a házastársunkhoz?
Miért jó mindig megbocsájtani?
Miért jó az ellenségeinkért imádkozni?
Miért jó a rosszért jóval fizetni?
Miért jó Isten szent nevéért gyalázatot elszenvedni?
Nem tudod? Próbáld ki egyszer!

Friday, April 19, 2013

A plébános úr tudtaA plébános úr tudta, hogy van Isten, hiszen ezt tanulta az egyetem teológiai karán. A kántor állandóan liturgikus szövegek és dallamok között élt, így tudni vélte Isten létét. Mivel mindennapi tapasztalata e mellett szólt, tudta és hitte a sekrescsés is, hogy Istennek lennie kell. A képviselő testültet elnöke, aki gazdaként az Úr adta növekedésre hagyatkozott, biztosra vette, hogy Isten él, mert éltet. A tanítónő hitt a feltámadott Krisztusban, mert minden napi áldozó volt. Elsős iskolás tanítványai pedig szerették Istent, mert felfogták, hogy Isten szereti őket.

Monday, April 15, 2013

A hazugság okaA diktatúrákat kiszolgáló nagy ideológiák hazugságaik mentésére, mindig újabb hazugságokat gyártanak. Sokan gondolják, hogy azért van ez így, mert mást, mint hazudni, nem is tudnak. Én nem ezt feltételezem a háttérben. Véleményem szerint a diktátorok mind tisztában vannak azzal, amit Jézus tanított nekünk. Jézus azt mondta ugyanis, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Szabad lelkeket pedig, a diktátorok még rémálmaikban sem szeretnének látni, mert rettegnek tőlük.

Friday, April 12, 2013

Mérsékelten katolikusUgye nem jársz minden vasárnap templomba, csak amikor neked van rá szükséged? Imádkozni is csak a saját szavaiddal szoktál, unhatja a Jóisten a sok zsolozsmázó bigottat, nem? Egyébként is, még a „Hiszek egyben” sincs minden benne, amit tudni lehet a láthatatlan világról. A Biblia meg? Hány fordításon mentek át azok a szövegek?
Nézeteidnek megfelelően, már a legutóbbi népszámláláskor is azt mondtad hitedről, a kényes kérdéseknél, hogy mérsékelten katolikus vagy. És láttad a kérdezőbiztos szemében a cinkos egyetértést. Még meg is beszéltétek: milyen szép is lenne ez a világ a sok vallási fanatikus nélkül. Nos, nem volt időtök ezt átgondolni. Segítek most nektek egy kicsit. Nézzünk egy vallási „fanatikust”! Egy kereskedő fiát. Nézzük a Ferences Világi Rend alapítóját!
Tegyük fel, hogy Ferenc, mérsékelten katolikusként viseltetik, élete több meghatározó eseményénél! Mondjuk, mikor azt a felszólítást hallja, hogy „Ferenc! Építsd fel egyházamat!”, előbb érteni is akar hozzá, beiratkozik tehát levelező teológiára. Az évek múlnak, a tudása gyarapszik, de ekkor indítást érez, hogy betegeken segítsen. Nem sokkal ezután, egy rekreációs kirándulása alkalmával szembe jön vele egy leprás az erdei úton. Távolról odakiált neki, hogy sokan vannak-e, mire a leprás elszalad: nem adhatja föl társait.
Ekkor Ferenc úgy dönt, hogy gyűjtést rendez az erdő egy nagy részének megvásárlásához, ami majd jó elzárt rész lesz a fertőző betegeknek. A gyűjtést egy jótékonysági est vezeti be, ahol Assisi egyik szépasszonya, Klára mutat be akrobatikus táncot. A műsor nagy sikert arat, a pénz gyűlik, a leprásokat ugyan nem csókolja meg senki, de legalább elég nagy élettérhez jutnak. Nemde mértékletes megoldás ez!
Végül Ferenc, tanulmányai befejezéseként a szegénységből ír diplomamunkát. Művé telis-tele hivatkozásokkal: az egész akkori szakirodalmat áttekinti. De ez még nem elég! Érzi lelkében, hogy az önátadás is valahogy a témához tartozik. Úgy gondolja, ő minden földi javakat édesapjától kapott, s ezt valahogy, mondjuk jelképesen, vissza kellene adnia neki. Így szervezi meg a házassága előtti utolsó nagy rendezvényt Assisiben. Az „Önátadás Vasárnapja” elnevezést adja a kis performance-nak. Egy meleg nyári napon, a szentmise után, a főtéren, az összegyűlt sokaság körében, egy kis bársony párnára helyezve, fanfárok hangjaitól kisérve átadja, mi több, visszaadja édesapjának a 12 éves korában kinőtt sapkáját.
Mindez illik Ferenc társadalmi helyzetéhez. Mindez nagyon katolikus. Mindez mérsékelten katolikus.
Csupán egyet nem tudok. Ha a valóságban is minden így történt volna, akkor Te ismernéd még azt a szót, hogy katolikus?

Monday, April 8, 2013

Te kinek hiszel?Az egyház a szociológus számára intézmény. A közgazdász számára szolgáltató. A pszichológus számára tömeg.
Az egyház a politikus számára egy tömbben megszólítható sokaság. A kántor számára munkahely. A történész számára mozgalom.
Pál apostol tanítása szerint az egyház Krisztus titokzatos teste.
Te tudod-e, hogy kinek hihetsz?

Friday, April 5, 2013

Utazó testvéreinkKét fajta utazó van.
Az egyik országról, országra vándorol és sehol sem telepszik meg végleg. Mindig befogadásra vágyik, mert sehol sem érzi, hogy otthon lenne. Hazát keres magának.
A másik hazáját hagyja el, mert szándékában áll megtalálni az Örök Hazát.
Az egyik terveket készít, és nagy üggyel-bajjal végrehatja őket, megvalósulásuk után pedig ürességet érez.
A másik vonzásnak engedelmeskedik: Isten vonzásának.
Melyiküknek nagyobb öröm a felfedezés, melyre mindketten eljuthatnak, hogy Isten gyermekeinek a világ minden zugában hazája van?
(Vesd össze: Foiretti (Assisi Szent Ferenc Virágoskertje), 45. történet, Della Penna János testvérnek hosszú utat kell megtennie a mennyországig)