Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2013

Miért jó?

Miért jó mindig igazat mondani? Miért jó ragaszkodni a házastársunkhoz? Miért jó mindig megbocsájtani? Miért jó az ellenségeinkért imádkozni? Miért jó a rosszért jóval fizetni? Miért jó Isten szent nevéért gyalázatot elszenvedni? Nem tudod? Próbáld ki egyszer!

A hazugság oka

A diktatúrákat kiszolgáló nagy ideológiák hazugságaik mentésére, mindig újabb hazugságokat gyártanak. Sokan gondolják, hogy azért van ez így, mert mást, mint hazudni, nem is tudnak. Én nem ezt feltételezem a háttérben. Véleményem szerint a diktátorok mind tisztában vannak azzal, amit Jézus tanított nekünk. Jézus azt mondta ugyanis, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Szabad lelkeket pedig, a diktátorok még rémálmaikban sem szeretnének látni, mert rettegnek tőlük.

Mérsékelten katolikus

Ugye nem jársz minden vasárnap templomba, csak amikor neked van rá szükséged? Imádkozni is csak a saját szavaiddal szoktál, unhatja a Jóisten a sok zsolozsmázó bigottat, nem? Egyébként is, még a „Hiszek egyben” sincs minden benne, amit tudni lehet a láthatatlan világról. A Biblia meg? Hány fordításon mentek át azok a szövegek? Nézeteidnek megfelelően, már a legutóbbi népszámláláskor is azt mondtad hitedről, a kényes kérdéseknél, hogy mérsékelten katolikus vagy. És láttad a kérdezőbiztos szemében a cinkos egyetértést. Még meg is beszéltétek: milyen szép is lenne ez a világ a sok vallási fanatikus nélkül. Nos, nem volt időtök ezt átgondolni. Segítek most nektek egy kicsit. Nézzünk egy vallási „fanatikust”! Egy kereskedő fiát. Nézzük a Ferences Világi Rend alapítóját! Tegyük fel, hogy Ferenc, mérsékelten katolikusként viseltetik, élete több meghatározó eseményénél! Mondjuk, mikor azt a felszólítást hallja, hogy „Ferenc! Építsd fel egyházamat!”, előbb érteni is akar hozzá, beiratkozik te…

Te kinek hiszel?

Az egyház a szociológus számára intézmény. A közgazdász számára szolgáltató. A pszichológus számára tömeg. Az egyház a politikus számára egy tömbben megszólítható sokaság. A kántor számára munkahely. A történész számára mozgalom. Pál apostol tanítása szerint az egyház Krisztus titokzatos teste. Te tudod-e, hogy kinek hihetsz?

Utazó testvéreink

Két fajta utazó van. Az egyik országról, országra vándorol és sehol sem telepszik meg végleg. Mindig befogadásra vágyik, mert sehol sem érzi, hogy otthon lenne. Hazát keres magának. A másik hazáját hagyja el, mert szándékában áll megtalálni az Örök Hazát. Az egyik terveket készít, és nagy üggyel-bajjal végrehatja őket, megvalósulásuk után pedig ürességet érez. A másik vonzásnak engedelmeskedik: Isten vonzásának. Melyiküknek nagyobb öröm a felfedezés, melyre mindketten eljuthatnak, hogy Isten gyermekeinek a világ minden zugában hazája van? (Vesd össze: Foiretti (Assisi Szent Ferenc Virágoskertje), 45. történet, Della Penna János testvérnek hosszú utat kell megtennie a mennyországig)