Skip to main content

Zarándokok vallomásai

Minden héten fölteszünk három kérdést egy elkötelezett zarándoknak. A kérdések mögött ott a nem titkolt elgondolás: a zarándoklás belső utak bejárása is. 

A második válaszadónk Szabó Eszter, aki autóbuszos zarándoklatokra jár. Évente több úton is részt vesz. Kérdéseink majdnem ugyan olyanok, mint amit dr. Szabó Tamásnak tettünk föl.

R.P.: A püspökök szoktak jelmondatot választani maguknak. Ha a zarándokoknak kötelező lenne jelmondatot választani, mi lenne a Te jelmondatod?
SZ.E.: "... örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat." (Jer 31,3)
R.P.: Miért ez lenne a jelmondatod?
SZ.E.: Az Úrtól kapott szeretet közösségben való megélésének és továbbadásának egy remek lehetősége az autóbuszos zarándoklat.
R.P.: Miért más a zarándoklás, mint az autóbuszos körutazás?
SZ.E.: Mert az autóbuszos zarándoklat lényege, hogy szinte az egész napot az Úrral tudjuk eltölteni: együtt ünnepeljük a Szentmisét, közösen imádkozunk, énekelünk, dicsőítjük az Urat. A látnivalók is fontosak, de csak kiegészítő élmények.Elsőnek dr. Szabó Tamást, a Mária Út Közhasznú Egyesület elnökét kérdeztük. Tudjuk róla, hogy Ő a Mária Rádió elnöke is. Nagyon sokat zarándokolt már. Gyalogosan szeret zarándokolni. Lássuk, hát, mit válaszolt Rákóczi Piroska újságíró kérdéseire.

R.P.: A püspökök szoktak jelmondatot választani maguknak. Ha a zarándokoknak kötelező lenne jelmondatot választani, mi lenne a Te jelmondatod?
SZ.T.: „...hogy az Úr igéje terjedjen és dicsőségre jusson...” (Tessz 3.1.)
R.P.: Miért ez lenne a jelmondatod?
SZ.T.: Mert írva van: „ha nem hisztek, nem maradtok meg”. (Iz.7.9)
R.P.: Miért nem kirándulás a zarándoklás?
SZ.T.: A kirándulás lehet kellemes időtöltés, kikapcsolódás, szórakozás, víg ajándék. A zarándoklás maga élet és halál, titkos életforma. A kirándulás: flört. A zarándoklás: szerelem. „Súlyos , mint a koporsó és erős, mint a nagy vizeknek árja.” (ÉÉ)

Ha kedvet kaptál a zarándokláshoz vagy magad is zarándok vagy, csatlakozz a Magyar Zarándokok Facebook-csoporthoz ide kattintva!

Comments

Popular posts from this blog

Gondolkodjunk a katolikus gondolkodásmódról!

A probléma adott. Sokszor tapasztaljuk, hogy olyan vádak érnek bennünket, katolikusokat, amelyeknek nincs semmilyen alapjuk. Ilyenkor gondolhatunk cselvetésre vagy burkolt keresztényüldözésre is, de az biztos, hogy az ilyen támadások végrehajtói, akik rólunk „kígyót-békát kiabálnak” legtöbb esetben úgy utálnak bennünket, hogy nem ismerik a katolikus gondolkodásmódot. És én azt mondom, erről ők is, mi is tehetünk. De miért a katolikus gondolkodásmód léte vagy nem léte a kulcskérdés?


Rövid leszekTalán sokan várnák, hogy akkor most itt definiáljam a katolikus gondolkodásmódot. Ez teljesen szétfeszítené ennek az írásnak a kereteit, de röviden mégis annyit mondanék, hogy katolikus módon az gondolkozik, akinek ugyanaz szép, jó és igaz, ami Istennek is az. Persze definiálhatnám más módon is. Például úgy, hogy az sajátította el a katolikus gondolkodásmódot, ki úgy éli meg hitét és úgy gondolkozik a hétköznapi és tudományos kérdésekben, hogy az összhangban van a katolikus egyház éppen arra a ké…

Megállnak Jézus szavai, hogy nem tudják mit cselekednek

Mindannyian ismerjük Jézus szavait, amit keresztfeszítőiről mondott. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek!”
Sokan gondolják úgy, hogy ma már mindenki tudja, mit cselekszik, aki üldözi a keresztényeket. A világban elterjedt az ismeret arról, hogy Jézust kinek tartják a benne hívő. De tényleg?

Az ismeretek ma is felületesek. Ha egy ateista el is olvassa az Evangéliumot, megfelelő segítség nélkül rosszul fogja értelmezni. Aki soha nem járt hittanra vagy akár többször bérmálkozott, annak nincsenek megfelelő ismeretei Jézusról. De a keresztényekről sincsenek megfelelő ismeretei. A keresztény gondolkodásmód, érzelemvilág, cselekvési formák, döntések nem ismerhetők meg kívülről. Aki nem éli a kereszténységet csak tanulmányozza, az sosem tapasztalja meg, hogy milyen kereszténynek lenni.
A keresztény ember Krisztus-követő. Aki nem kérdezi meg nap, mint nap Krisztust, hogy merre menjek Mester, az járhat templomba, áldozhat könnyek között, sosem fogja tudni, hogy amikor …

Hogy írja Isten a történelmet?

Az ókori görög drámaírók ismerték az isteni beavatkozás jelenségét. Mikor színdarabjaikban egymásnak feszült az emberi jó és az emberi rossz, gyakran fordult elő, hogy az embert meghaladó erő döntötte el a küzdelmeket, így vagy úgy. Ez egy világos vélemény arról, hogy miként lép isteni erő a világ történetébe. De mit tanít a történelemről a katolikus egyház?
A katolikus történelemfelfogás A katolikus egyház szerint a történelem üdvtörténet. Az események úgy követik egymást, hogy bár részben ismétlődnek benne helyzetek és események, az emberiség útja az Istentől való elszakadástól az Istenhez való végleges megérkezésig vezet. Ez lesz a feltámadás napja. Ekkor megérkezünk.


Sokan kérdezik Az üdvtörténetről sokan meg szokták kérdezni, hogyan történhet abban minden Isten terve szerint, ha van minden embernek szabad akarata. Erre a kérdésre azt a választ szokták adni, hogy Isten titkai kifürkészhetetlenek. Isten útjai meghaladják a mi utainkat. S bár Istenről sokat tudhat az ember, azt is, hogy…