Skip to main content

Posts

Igaz mesék Assisi Szent Ferencről

Recent posts

Olvassuk együtt Szent Bonaventura „Szent Ferenc élete” című könyvét! 4.

Gondolatok Szent Bonaventura „Szent Ferenc élete” című könyvének 3. fejezetéhez Ennek a fejezetnek a tartalma nagyon röviden az, hogy hogyan jutott el Assisi Szegénykéje a saját rendje hivatása fölismerésétől addig, hogy rendjének reguláját elfogadtassa III. Ince pápával. A történet egy csodával kezdődik és egy csodával fejeződik be. Mi ez a két csoda?
Az emberi lélek öröme csodaAssisi Szent Ferenc egy szentmisén azt az evangéliumi szakaszt hallja, amely beszámol arról, hogy Jézus hogyan küldte szét apostolait prédikálni. A szakasz így szól: „(9)Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt! (10)Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot!” E szakasz hallatán Szent Ferenc így kiált föl: „Ez az, amire vágyom, ez az, amit teljes szívemből kívánok!” A Szent egész életét és rendjét erre a kívánságra építette föl. Az álom Isten üzenetének hordozójaA másik csoda III. Ince pápával történik. Mikor fölkeresik őt a fiatal rendtagok, hogy kérjék tőle regu…

Olvassuk együtt Szent Bonaventura „Szent Ferenc élete” című könyvét! 3.

Egy tény, egy kérdés A 2. fejezetben rengeteg érdekes, könnyen elképzelhető, könnyen filmre vihető történetet olvashatunk Assisi Szent Ferencről. Ez a fejezet ugyanis azokat a közismert eseményeket örökíti meg, amelyeket a mozgóképek alkotói is könnyen tudnak feldolgozni. Ez egy tény, de fölmerülhet az olvasóban a kérdés, miét olyan egyszerű a mai embernek is befogadni ezt a szövegrészt. A választ nem kizárólag Szent Bonaventúra írói tehetségének elismerésével adhatjuk meg, hanem a történetek főszereplőjének egy kimagasló tulajdonságával.
Miért „moziképes” Szent Ferenc szentté válásának kezdete?Sokan gondolják, hogy a történetek színpadias mivoltából fakad a könnyű megfilmesítés lehetősége. Igen, részben. Milyen fő események ismerhetők meg Szent Ferenc életéből a 2. fejezetben? A könyv írója ezt a fejezetet azzal nyitja, hogy Szent Ferenc San Damiano-templomban hallja Istent, aki arra szólítja föl, hogy állítsa helyre egyházát. Ezt Szent Ferenc úgy érti, hogy arra kéri őt Isten, hogy ép…

Olvassuk együtt Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvét! 2.

Mint azt e sorozat első részében írtam, „Ezzel a könyvvel világi ferences testvéreim fölkérésére kezdetem el foglalkozni”. Ebből következik, hogy a szöveget úgy dolgoztam föl, hogy azzal segítsek minden világi ferencesnek, hogy a maga „nem szerzetesi” életében Szent Ferenc-i módon cselekedjék. Most, hogy nagy nyilvánosság elé viszem a szöveget, időnként alakítok rajta, máskor azonban, meghagyom világi ferencesek számára készült formában. Pedig egyszerűen változtathatnék azon a kifejezésen, hogy „mi, világi ferencesek”. Csak annyit kellene írni: mi, akik követni akarjuk Jézus Krisztust. Azért írhatnám ezt, mert Szent Ferenc élete éppen erre példa. Ő az evangélium szavainak komolyan vevésével mást sem tett, mint igyekezett jézusi emberként cselekedni és jézusi emberré válni. Nos, tehát következzék az a gondolatébresztő olvasmány, melyet Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvének első fejezetéről írtam. Miről szól ez 1. fejezet? Az első fejezet egy többé-kevésbé időrendi sorr…

Olvassuk együtt Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvét! 1.

Assisi Szent Ferenc életéről sokan írtak. Kortársai különböző legendagyűjteményeket állítottak össze életéről, a 18. századtól pedig sok tudományos mű született Assisi Szent Ferencről. Akkor miért éppen ezt a művet választottam a sok olvasnivalóból?
Ezzel a könyvvel világi ferences testvéreim fölkérésére kezdetem el foglalkozni. Közösségünk minden tagja fejezetről-fejezetre olvasta a könyvet, s engem arra kértek, hogy írjak beszélgetést indító gondolatokat. Így tehát adva volt a feladat, melyhez az irodalmat más választotta ki számomra. Akkor miért beszélhetek arról, hogy mégis az én döntésem volt, hogy Bonaventura nyomán mutassam be Szent Ferencet? Nos azért, mert Bonaventura már könyve bevezetőjében egy olyan erős állítást tesz, aminek későbbi kibontását mindannyian izgalommal várhatjuk.
Bonaventura legerősebb állítása Szent Ferencről „… nem indokolatlan azt állítani, hogy (a Jelenések könyvében) a napkeletről felszálló és az élő Isten jelét viselő Angyal képe őt (Szent Ferencet) j…

Folyton megtörnék az akaratodat?

Az akaratosság bűn. Az akaratod másra erőltetése bűn. És bűn más akaratának megtörése is, mert az lelki fájdalmat okoz. Tapasztaltad ezt a fájdalmat?
Mit tehetsz e fájdalom ellen? Magasabb értelmű dolgokat kell akarnod! Magasabb értékűeket. Azokat sokkal nehezebb megtörni. Mondok rá egy gyakorlati példát.
Egy példán keresztül megértheted, hogy mit tehetsz? Sokszor fordul velem elő, hogy valaki szembejön velem a járdán és én teszek egy kitérő mozdulatot balra, mire ős is balra lép, rákényszerítve engem, hogy jobbra lépjek. Megtörte az akaratomat? Ha az lenne az akaratom, hogy balra lépjek, akkor megtörte. Ha szándékosan csinálta ezt, hogy bosszantson, akkor bűnt követett el. De nem róla van most szó. Milyen esetben mondhatom, hogy bár irányváltoztatásra kényszerített, mégsem törte meg az akaratomat? Abban az esetben mondhatom, hogy nem törte meg az akaratomat, ha én nem balra akarok lépni, hanem ki akarom őt és az összeütközést kerülni. Akár jobbra, akár balra térek ki előle, akkor is kit…

Jézus igenje „nem” volt

Jézus nem a kereszthalálra mondott igent az Atyának. Amikor Jézust kivégezték, Jézus sok-sok nemet mondott. Nemet a kísértőnek. Legjobban ott látszik ez, amikor nem szállt le a keresztről a gúnyos felszólítás ellenére sem, mi szerint, ha másokat megmentett, mentse meg magát is.
Jézus nem szállt szembe a gonosszal. Nemet mondott az erőszakra. Nemet mondott az erőfitogtatásra, a jelzést nem érő csodatételre. Nemet mondott olcsó és gyors megoldásokra, és nemet mondott az önmegvalósításra. Vagyis, Jézus mégis csak igent mondott. Amikor elfogták tudta, hogy ez a mi szabadságunk ügyét szolgálja, ezért igent mondott az elfogására. Amikor halált kiáltottak a fejére, akkor tudta, hogy ez szükséges a mi feltámadásunkhoz, ezért igent mondott a halálra is. Jézus, tehát, engedelmességében az igenek és nemek kettős világában mindig az egy szükségeset választotta. Te el tudsz igazodni a saját kereszthordozásod igeneket és nemeket megkövetelő útján? Ha nem, az sem baj. Csak egy a szükséges, minden elesé…