Sunday, March 31, 2013

Húsvéti misztériumA misztériumok, a maguk mélységében e földön sohasem tárulkoznak föl az ember előtt. Ez azonban nem Isten titkolózása miatt van így. Hogyan tehetné Isten, akiről tudjuk, hogy színről színre látást ígért nekünk a mennyek országában, hogy elzárkózik az Őt megismerni vágyók elől? Hogyan burkolózhatna az ismeretlenségben az, aki értünk adata önmagát, aki az üdvtörténetben mindig az ember után kiáltott, először éppen így: Ádám! Hol vagy?
Akkor mégis mire véljük, hogy az emberi elme és az emberi szív előtt is zárva maradnak az Istenre nyíló kapuk?
Úgy sem tudnánk fölfogni, gondolják sokan. Nekik mondom: Mózest sem perzselte meg az égő csipkebokor. Nem vagyunk rá méltók, mondják mások. Bár azt hiszem, hogy nekik igazuk van én mégis egyetlen döntő okot látok arra, hogy Isten hittitkokat tart.
Ez az ok egyszerű. Ha mindent látnák, fölfognánk és értenénk, lenne még szükségünk hitre? Pedig az Emberfia visszatértének legnagyobb kérdése az, hogy talál-e majd hitet a világban. Tiszta hitet. Akkor. Most. És mindörökké.

Friday, March 29, 2013

Szavak, szavak, szavak…Nem kell nagyot mondani az imában. A mi Atyánk akkor is meghallgat bennünket, ha a mindennapi ügyeinkről beszélgetünk vele.
Nem kell nagyot mondani a prédikációban sem. A cél, hogy a homília hallatán Istent dicsőítsük: amint az angyalok a mennyben, úgy mi emberek a földön is.
A tanúság tevő helyzetekben sem kell ékesszólást elvárni magunktól. Ha embertársainak azt látják, hogy mi mindig megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor elég egészen egyszerűen is kifejezni magunkat és az emberek adni fognak szavunkra.
S ha el is hibázzuk néha fontos megnyilvánulásainkat, de mindig törekszünk arra, hogy ne menjünk bele a tudálékosság kísértésébe, akkor eljön az országa és megvalósul akarata annak, aki a mennyekben van.

Monday, March 25, 2013

Normális vagy?Tudnád élvezni egy luxus utazás örömeit, ha a rávalót üzleti csalások és hazugságok révén szerezted? Büszke lennél az olimpiai aranyérmedre, ha a győzelemhez doppingolás révén jutottál volna? Megelégedéssel töltene el, hogy politikai hatalomhoz jutottál, ha a hozzá szükséges szavazatokat pénzért vásároltad? Örülnél a Nobel-díjnak, ha nem tudásod, hanem kapcsolataid révén szerezted?
Ha most elkezdted mérlegelni a dolgot, akkor normális vagy. Korod átlagos embere. Semmi különös. A tömeg egy tagja. A XXI. századi, európai gondolkodást sajátítottad el.
Ha a kérdésekre azonnal nemmel feleltél, akkor deviáns módon gondolkozol. Olyan úton jársz, amelyre egyre kevesebben merészkednek. Kisebbséghez tartozol. Különös vagy, mert nem szeretnél azzá lenni. Én ennek örülnék. És Te?

Friday, March 22, 2013

Mit kezdjen egy ferences a rabló gazemberekkel?Ma azt tanultam meg Szent Ferenctől, hogy mit tegyen követője, ha rabló gazemberek kerülnek útjába.
Az nyitja meg a másik ember szívét, ha jó szívet tételezel föl benne. Egy rabló gazember sok fortélyt kipróbál életében. Megdöbbented, ha megérzi szavadból, hogy nem akarsz rossz hajlamira építve hatást gyakorolni rá. Elkezdi érezni, hogy minden manipulációtól mentesen, pusztán abból kiindulva, hogy Isten mindenkinek jó szívet adott, ezt a jót látod benne. Ez megrendíti és megindítja, mozgásba hozza és saját szívének jóságával ajándékoz meg tettedért cserébe téged.

Monday, March 18, 2013

Anya és hitbizonyosságA hitre jutás és utána a hitérzék kifejlődése nem olyan tanulási folyamat, mint ahogy írni-olvasni tanulunk. A hit alapjait nem úgy sajátítjuk el, mintha betűről betűre haladnánk, egyre komolyabb könyveket olvasnánk, s végül teológiából doktorálnánk. Sokkal inkább úgy növekszünk a hitbizonyosságban és az abból fakadó cselekedeteinkben, mint ahogy gyermekkorunkban beszélni tanultunk. Utánzás, felismerések, egyéni lelemény kell egy kis emberkének, hogy kommunikálni tudjon. És kell még valami.
Szerető család. A családban pedig, magzati korunktól 1-2 éves korunkig a nyelvtudást átadó legfőbb személy az édesanyánk. Őt halljuk legtöbbet. Ezt a rendet Isten alkotta így, és az ember könnyen belátja, hogy mindaz, amit Isten alkotott, jó.
Ezért tartom fontosnak, hogy az Egyház minden lényegi megnyilvánulásában utal arra, hogy van Égi Édesanyánk. Van a hit szókincsének és logikájának elsajátításában mintánk és pártfogónk.
Amikor kisgyerekeknek arról beszél egy hitoktató, hogy Mária volt Jézus anyukája, akkor a kisgyerekek ebben semmi különöset nem látnak: hiszen nekik is van anyukájuk.
Akik pedig vitatják a Mária-tisztelet értelmét, azok közül sokan félrevezetettek, néhányan pedig elvesztették gyermeki látásmódjukat. Pedig, ha nem leszünk olyanok, mint egy gyermek…

Friday, March 15, 2013

Probléma a Matematika Birodalmában


Valamikor, réges-régen, a Matematika Birodalmában a görbék elkezdetek panaszkodni az egyenesekre. A Birodalom egész sajtóját telekürtölték azzal, hogy az egyenesek unalmasak, fantáziátlanok és nélkülöznek minden kreativitást. Az egyenesek ezzel veszélyt jelentenek a haladásra.
Az egyenesek kezdetben rá se hederítettek a görbék hangoskodására, mert tudatában voltak hasznosságuknak: ők a legrövidebb út két pont között. Ez a hozzáállás azonban csak elmérgesítette a helyzetet. A görbék egyre gúnyosabban és erőszakosabban léptek föl, az egyenesek pedig már nem tudták megőrizni higgadtságukat. A Matematika Birodalmában akkor ért el a probléma, a „most, azonnal megoldást kell találni” szintre, amikor a görbék bejelentették, hogy vagy átalakul az egyenesek fele görbévé, vagy ők otthagyják a Birodalmat. Ekkor ült össze az ország vezetősége, az Együtthatók Tanácsa. Mint a Tanács neve is mutatja, ebben azok az aritmetikai és geometria polgárok tanácskoztak, akik együtt képesek voltak hatni a többi polgárra. Az ő tanácskozásuk is parttalannak és eredménytelennek látszott, amíg a legöregebb polgár, Összeadás Apó rá nem jött, hogy mi a görbék igazi baja: irigyelték az egyenesek egyszerűségét és azt szerették volna, ha valamilyen módon az egyenesek közé számítódnának. És ekkor jött a Matematika Birodalmának tündére, Intuíció Donna, s Összeadás Apó elméjében nagy ötlet támadt! Megkért két egyenest, hogy keresztezzék egymást derékszögben úgy, hogy vonalaik jobbra és föl plusz, balra és lefelé, mínusz számázásokat vegyenek föl. Ezt két, türelmességéről híres egyenes meg is tette. Összeadás Apó megmondta a két egyenesnek, hogy ne féljenek, s bármit, amit az ő nevükben majd mond a görbék hangadóinak, fogadjanak el. A bölcs öreg, ekkor odahívta a derékszögben feszítőkhöz a véleményformáló görbéket. Így beszélt hozzájuk.
„Görbék Legnagyobbjai! Az egyenesek készek egészen befogadni benneteket. Ehhez derékszögbe álltak. Az általuk felosztott síkon bárhol lesztek, bármilyen formában, mindig hozzátok tartozónak fogadnak majd el. De ez még semmi! Az egyenesek új alakzatának Ti, görbék adhattok nevet.”
A görbék megszeppentek. Hiszen ha most nem tudnak egy találó matematikai kifejezéssel elrukkolni, akkor ők maguk bizonyulnak fantáziátlannak. Már azon voltak, hogy kijelentsék, hogy egy olyan ügyintézési rendszert, melyet nem demokratikusan választott bírák, hanem a történelmileg kialakult Együtthatók Tanácsa diktál nem fogadhatnak el, egyikük, Görbe Főszerkesztő fölé ereszkedett Intuíció Donna. Görbe Főszerkesztő a sugallatban megkapta a jelenség új nevét. Ezért így szólt.
„Görbe Társak. Ma mi adunk nevet az egyeneseknek, akik belátták, hogy be kell fogadniuk bennünket. Ezzel ugyan nem értünk harcunk végére, de fontos csatát nyerünk. Legyen az új, egyenesekből álló rendszer neve: koordináta rendszer. Vegyük most birtokunkba!”
A két végtelenül toleráns és beszámozástól tarka egyenes pedig csak annyit gondolt: „Ti elneveztetek bennünket, mi meg minden egyes pontotokban értékelhetünk benneteket.”
A béke végre helyre állt. Az Együtthatók Tanácsa végre a Birodalom igazi problémáival, a deriválással és az integrálással kezdhetett foglalkozni. Minden nap láthatjuk, hogy milyen sikeresen.

Tuesday, March 12, 2013

Gyűlölet tesztAkik gyűlölködnek, szívességeket tesznek egymásnak. Akik szeretnek, áldozatokat hoznak egymásért.
Akik gyűlölködnek, megköszönik a szívességeket. Akik szeretnek, hálásak mindenért.
Akik gyűlölködnek, módszereket adnak át egymásnak: a gyűlölködés módszereit. Akik szeretnek, önmagukat osztják meg másokkal.
A gyűlölet könnyen lesz politikai programmá. A szeretet életcél.
Aki szeret, beismeri bűneit. A gyűlölet pedig maga a bűn. De ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a szeretet.

Monday, March 11, 2013

Mese az értetlenkedő plébánosról és a falu bölcsérőlEgy nap a megyéspüspök előtt megjelent egy falu bölcse.
– Főtisztelendő püspök úr! – kezdte a mondandóját a bölcs. A püspök intett a kezével, hogy térjen a lényegre, s mivel a bölcs nem balga, rögtön a lényegre is tért.
A plébánosunk képzésének ügyében jöttem. A mi életünk egyszerű, de sok részlete van, ami a gazdálkodáshoz kapcsolódik. Tudja, Püspök úr, hogy van az a való világban, az ember nem megy mindig az egyenes úton, de oka van annak is. Sokszor oly nehéz megértetni a plébános úrral magát azt az anyagi alapot, amire ugye… Szóval, hogyan gyónjunk olyasmiről, amit a plébános úr, csak távoli hírekből hall…?
– Tehát az a kérésük, hogy hadd oktassák gazdálkodástanra a plébánosukat – vágott egy egyenest a megyéspüspök, majd föltette a kérdését ­is: – és ettől mit várnak? Hogy jobban megértse a falu népét vagy, hogy legyen megértőbb?
– Ezt is, azt is.
– Mégis melyet inkább?
No, ez a kérdés már a bölcsnek is fejtörést okozott. Mivel azonban nem csak az eszét, de a szívét is használni szokta így válaszolt:
– Inkább legyen megértő. Amihez, kellenek a gazdálkodási ismeretek is.
– Úgy látom, e tárgyban írhatok egy irányadó levelet a plébános atyának. Elviszi?
– Nagy köszönet érte püspök atya, de engedtessék nekem megjegyezni, hogy nem lesz az, talán, elég – igyekezett az eredeti szándékához közelebb terelni a falu legokosabb embere a megyéspüspököt. A püspök úr, azonban már készen is volt az írással. Bezárta a borítékot és átnyújtotta az idős embernek.
– Bizony, ha minden meglesz, ami ebben a levélben van, az nagy tanulás kezdetét jelenti majd! Bízzon ebben!
A közössége körében tekintéllyel bíró férfiú még aznap este elvitte a levelet a plébános úrnak. A nagy gond másnap kezdődött. A hajnali misére igyekvő emberek csak egy papírt találtak a zárt templomkapura tűzve. A papíron ez állt.
„Kedves Hívek! Megyéspüspököm a mai nappal kezdve 40 napra a Kartauziak Kolostorába rendelt, 40 napos, teljes csendben töltendő lelkigyakorlatra. Addig kéri a híveket, hogy a szomszéd faluba járjanak szentmisére és egyet se mulasszanak el.”
Vajon ki tanult az esetből a legtöbbet? Írd meg hozzászólásban!

Friday, March 8, 2013

Személyes látásmódJézus kérdésére, hogy mit szeretne, a vak ember két szóval válaszolt. „Hogy lássak!”
Mindannyian megrendülünk ettől a két szótól. Hiszen érezzük, tudjuk, milyen nehéz élni látás nélkül. Milyen hatalmas hiány a látás hiánya. Kizár a világból.
Majdnem ugyanezt mondhatta a vámos, Lévi is, aki tetteivel magát rekesztette ki kora társadalmából. Ő, mikor Jézust várták érkezni honfitársai, egy fára mászott föl. Ha akkor a Megváltó megkérdezte volna, „Lévi! Miért másztál föl a magasba”, a későbbi Szent Máté apostol így válaszolt volna: „Hogy lássalak!”.
Mindannyian értjük a különbséget a két kifejezés között. Gyakran vagyunk úgy, hogy szeretnénk látni Istent és a teremtés számunkra eddig elrejtett összefüggéseit. Szeretnénk rájönni, hogyan működik az Isten-teremtette, de emberi szemmel láthatatlan megannyi létező. Ebből az emberi vágyból nézve érthető, miért vannak olyan sokan közülünk, akik az ezoterikus könyveket falják. Ha nem is látni, de a látható mögé be-bekukkantani szeretnének.
És a Jézust Krisztusnak vallók? A szentek, mint a vámosból apostollá váló Lévi?
Igen, ők valami mást szeretnének. Azért imádkoznak, úgy imádkoznak Istenhez: „Add meg Uram, hogy lássalak!”. Miért több ez? Mert az ezt kérő halandó nem csodás ismeretekre, hanem személyes találkozásra vágyik.
Te mit mondanál ma Jézusnak? Azt, hogy „Uram add, hogy lássak!” vagy azt, hogy „Uram
add, hogy lássalak Téged?”.

Monday, March 4, 2013

Kutatók éjszakájaA semmi és a minden között nem létezett átmenet. Isten teremtő szava egyetlen hangjánál sem bicsaklott el. S bár az Úr Önmagától egészen elválaszthatót alkotott, az anyag minden szintjén fölismerhető jelekben rejtette a nevét.
Amikor egy tudós, érdektől és érdeklődéstől hajtva, a világ összetartó és működtető titkait úgy fürkészi, hogy eltekint a teremtettség tényétől, hiszen az hit, szakszerűen jár el. Amikor, azonban elhallgatja azt a fölfedezést, amely szerint Isten létezik, árulást követ el. Mint Júdás Jézust: sötét, magányos éjbe taszítja az ilyen tudós, az igazságot kereső embereket.
Jó és rossz tett között Isten nem hozott létre az erkölcs világában sem semmilyen mezsgyét. Az Úr világosan megmondta, hogy visszatértekor: lesznek, akik jobbján, s lesznek, akik balján foglalhatnak majd helyet. Akkor azok, akik az igazságra éhezőknek nem adtak enni, és az Istenre szomjazóknak nem mutatták meg az igék forráshelyeit, nehéz helyzetbe kerülnek. A tudomány, ugyanis, azon a napon elenyészik, s ami megmarad, az a szeretet. A szeretetben pedig, mindent megosztunk egymással. A felfedezéseket is

Friday, March 1, 2013

Példabeszéd 9 beszélt nyelvrőlEgy király egy bánatos délutánon királysága hadvezérétől aggodalmat keltő híreket kapott. A főkatona elmondta, hogy az ismert világ legfiatalabb császárságának serege már a szomszédos országok határáig verekedte magát.
A király nem volt ezen meglepve: a hatalmas birodalmak valamiért mindig még hatalmasabbak akarnak lenni és hódító háborúkat vívnak. S mivel ezt a kisebb országok vezetői is tudják, csúcsra fejlesztik seregeiket. És… És, ha lehet, összefognak.
A király tehát azt a parancsot adta a fővezérnek, hogy azonnal induljon a hadsereg minden dandárja a környező országokon át és vegye rá a többi ország hadvezéreit, hogy egyetlen nagy seregként ütközzenek majd meg a császár katonáival.
A hadsereg el is indult és minden országból maga mellé állította a hadra fogható sokaságot. Igen ám, de ennek ára volt. Valamennyi nemzet hadvezére azt kérte, hogy ő lehessen az egyesített seregek főnöke. Ebbe a mi hadvezérünk nem ment bele. Kitalált rá egy igazságosnak és praktikusnak tűnő megoldást: Ő lett a fővezér, és a 8 másik ország elsőszámú katonái pedig fővezér helyettesek lettek.
Persze a császári erők vezetői is észlelték a nagy szervezkedést, a regimentek vonulását. Elrendelték hát saját katonáiknak a visszavonulást. Erre a mieink, nagy iramban utánuk eredtek. Hanem egy hirtelen akcióban, az addig menekülni látszó nagyhatalom serege megállt, visszafordult és nekiment a szövetséges királyságok hadseregének. Az akció váratlanul érte a szövetségeseket. Gyorsan kellett volna dönteni, azonnal új taktikát kidolgozni. A haditanácsban azonban 9 nyelvet beszélő, egymást 11 tolmács segítségével sem értő ideges és egyéni elképzelésekkel rendelkező főkatona ülésezett. Mire a sok tolmáccsal mindent egyeztettek, már nem volt miről.
A megtámadott és irányítás nélkül maradt szövetséges haderő elvesztette a legfontosabb ütközetet. A császáriak megszerezték az egész terület feletti uralmat, s addig sanyargatták a népeket, amíg birodalmuk egy újabb császárság felemelkedésének következtében meg nem szűnt. A 9 nyelv azonban, csodák csodájára így is megmaradt, s valamennyi a maga módján adta tovább a csatavesztés fájdalmas tanulságait.