Skip to main content

Ferences lelkiség


Szent Ferencet a legtöbben úgy ismerik, mint a természet védőjét és csodálóját. Ez egészen jó megközelítés, azonban a Szeráfi Atya - ahogyan Assisi Szent Ferencet emlegetni szokták - nem csupán a természetet, vagyis a Teremtő alkotásait csodálta. Őt rabul ejtette Isten maga és Istennek az emberhez való leereszkedése. Az Isten-élményéből és Szent Ferenc személyiségéből egy jól leírható és még inkább az ő általa alapított közösségében megtapasztalható lelkiség rajzolódott ki. Ennek a lelkiségnek az elemeit így szokták meghatározni.

  • testvériség
  • kicsinység
  • derű

Minden szó önmagáért beszél, de aki szeretne többet hallani róluk, szeretné pontosan értelmezni a fogalmakat, az bővebben ide kattintás után teheti meg.

Van még egy kiemelkedően fontos eleme is a ferences lelkiségnek. Assisi legnagyobb szülötte, nagyon sokszor vette szó szerint az Evangélium tanítását. Erre példa, hogy attól a pillanattól, amikor azt a részt hallotta az örömhírből, amikor Jézus elküldte tanítványait és arra kérte őket, hogy köszönjenek úgy, hogy „Békesség nektek!”, nos, ettől a pillanattól fogva, ő is így köszönt mindenkinek.

Végül meg kell említeni, hogy ferences szellemben több szerzetesrend is él. Róluk a „Ferences család” menüpontban találsz továbbiakat.

Ha érdekel Isten és a világ szinte ferences szemmel, akkor pedig olvasd a „Blog” menüpontban levő írásokat. Internetes napló, ferences szemszögből. Szolgáljon épülésedre!

Comments

Popular posts from this blog

Igaz mesék Assisi Szent Ferencről

Gyermekkorunkban testvéreimnek és unokatestvéreimnek sokszor mesélt nagyapánk. Legjobban az igaz meséket szerettük. Ilyenkor érdekes gyermekkori történeteket hallhattunk: vadászatról, betakarításról, elveszett és megkerült iskolás gyerekekről. Nem tudom miért, de talán ez az egyszerű érdeklődés nőtt később nagyra bennem, amikor megszerettem a történelmet.
Azt hiszem valami hasonló hatást érhet el Adraz Arko és Ursa Skoberne is, aki kisiskolásoknak való „mesekönyvet” készítettek Assisi Szent Ferenc életéről. A szerzőpáros láthatóan sokat bízott a képekre, melyek a ferences derűt árasztják magukból. Előfordulhat az is – ezt persze nem tudom –, hogy Szent Ferenc életének bizonyos eseményeiről előbb készült rajz mint szöveg. A két művész azonban jól ismeri saját művészeti ágának lehetőségei és határait. Míg a rövid gondolatok szinte minden esetben megfelelnek az Assisi Szegénykéjéről eddig a tudomány által feltártaknak, addig a kis, színes rajzok elkészítésénél a fantázia is erősen működhe…

Olvassuk együtt Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvét! 1.

Assisi Szent Ferenc életéről sokan írtak. Kortársai különböző legendagyűjteményeket állítottak össze életéről, a 18. századtól pedig sok tudományos mű született Assisi Szent Ferencről. Akkor miért éppen ezt a művet választottam a sok olvasnivalóból?
Ezzel a könyvvel világi ferences testvéreim fölkérésére kezdetem el foglalkozni. Közösségünk minden tagja fejezetről-fejezetre olvasta a könyvet, s engem arra kértek, hogy írjak beszélgetést indító gondolatokat. Így tehát adva volt a feladat, melyhez az irodalmat más választotta ki számomra. Akkor miért beszélhetek arról, hogy mégis az én döntésem volt, hogy Bonaventura nyomán mutassam be Szent Ferencet? Nos azért, mert Bonaventura már könyve bevezetőjében egy olyan erős állítást tesz, aminek későbbi kibontását mindannyian izgalommal várhatjuk.
Bonaventura legerősebb állítása Szent Ferencről „… nem indokolatlan azt állítani, hogy (a Jelenések könyvében) a napkeletről felszálló és az élő Isten jelét viselő Angyal képe őt (Szent Ferencet) j…

Olvassuk együtt Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvét! 2.

Mint azt e sorozat első részében írtam, „Ezzel a könyvvel világi ferences testvéreim fölkérésére kezdetem el foglalkozni”. Ebből következik, hogy a szöveget úgy dolgoztam föl, hogy azzal segítsek minden világi ferencesnek, hogy a maga „nem szerzetesi” életében Szent Ferenc-i módon cselekedjék. Most, hogy nagy nyilvánosság elé viszem a szöveget, időnként alakítok rajta, máskor azonban, meghagyom világi ferencesek számára készült formában. Pedig egyszerűen változtathatnék azon a kifejezésen, hogy „mi, világi ferencesek”. Csak annyit kellene írni: mi, akik követni akarjuk Jézus Krisztust. Azért írhatnám ezt, mert Szent Ferenc élete éppen erre példa. Ő az evangélium szavainak komolyan vevésével mást sem tett, mint igyekezett jézusi emberként cselekedni és jézusi emberré válni. Nos, tehát következzék az a gondolatébresztő olvasmány, melyet Szent Bonaventura Assisi Szent Ferencről szóló könyvének első fejezetéről írtam. Miről szól ez 1. fejezet? Az első fejezet egy többé-kevésbé időrendi sorr…