Friday, April 12, 2013

Mérsékelten katolikusUgye nem jársz minden vasárnap templomba, csak amikor neked van rá szükséged? Imádkozni is csak a saját szavaiddal szoktál, unhatja a Jóisten a sok zsolozsmázó bigottat, nem? Egyébként is, még a „Hiszek egyben” sincs minden benne, amit tudni lehet a láthatatlan világról. A Biblia meg? Hány fordításon mentek át azok a szövegek?
Nézeteidnek megfelelően, már a legutóbbi népszámláláskor is azt mondtad hitedről, a kényes kérdéseknél, hogy mérsékelten katolikus vagy. És láttad a kérdezőbiztos szemében a cinkos egyetértést. Még meg is beszéltétek: milyen szép is lenne ez a világ a sok vallási fanatikus nélkül. Nos, nem volt időtök ezt átgondolni. Segítek most nektek egy kicsit. Nézzünk egy vallási „fanatikust”! Egy kereskedő fiát. Nézzük a Ferences Világi Rend alapítóját!
Tegyük fel, hogy Ferenc, mérsékelten katolikusként viseltetik, élete több meghatározó eseményénél! Mondjuk, mikor azt a felszólítást hallja, hogy „Ferenc! Építsd fel egyházamat!”, előbb érteni is akar hozzá, beiratkozik tehát levelező teológiára. Az évek múlnak, a tudása gyarapszik, de ekkor indítást érez, hogy betegeken segítsen. Nem sokkal ezután, egy rekreációs kirándulása alkalmával szembe jön vele egy leprás az erdei úton. Távolról odakiált neki, hogy sokan vannak-e, mire a leprás elszalad: nem adhatja föl társait.
Ekkor Ferenc úgy dönt, hogy gyűjtést rendez az erdő egy nagy részének megvásárlásához, ami majd jó elzárt rész lesz a fertőző betegeknek. A gyűjtést egy jótékonysági est vezeti be, ahol Assisi egyik szépasszonya, Klára mutat be akrobatikus táncot. A műsor nagy sikert arat, a pénz gyűlik, a leprásokat ugyan nem csókolja meg senki, de legalább elég nagy élettérhez jutnak. Nemde mértékletes megoldás ez!
Végül Ferenc, tanulmányai befejezéseként a szegénységből ír diplomamunkát. Művé telis-tele hivatkozásokkal: az egész akkori szakirodalmat áttekinti. De ez még nem elég! Érzi lelkében, hogy az önátadás is valahogy a témához tartozik. Úgy gondolja, ő minden földi javakat édesapjától kapott, s ezt valahogy, mondjuk jelképesen, vissza kellene adnia neki. Így szervezi meg a házassága előtti utolsó nagy rendezvényt Assisiben. Az „Önátadás Vasárnapja” elnevezést adja a kis performance-nak. Egy meleg nyári napon, a szentmise után, a főtéren, az összegyűlt sokaság körében, egy kis bársony párnára helyezve, fanfárok hangjaitól kisérve átadja, mi több, visszaadja édesapjának a 12 éves korában kinőtt sapkáját.
Mindez illik Ferenc társadalmi helyzetéhez. Mindez nagyon katolikus. Mindez mérsékelten katolikus.
Csupán egyet nem tudok. Ha a valóságban is minden így történt volna, akkor Te ismernéd még azt a szót, hogy katolikus?

No comments:

Post a Comment