Saturday, December 14, 2013

Mocskos ez a világ?

Úgy érzed, hogy az emberek önzőek és harcban állnak egymással? Úgy érzed, hogy Isten kivonult a világból? Úgy érzed ideje lenne, hogy Isten tegyen valamit?

Mástól van a bölcsesség, amit itt írok: Isten már tett valamit. Megteremtett Téged. Te pedig tehetsz valamit. Fordulj a Mennyei Atyához úgy, mint Asssis Szegénykéje és a világ békésebb lesz.

Szent Ferenc ezt az imát mondta gyakorta:

Uram, tégy engem békéd
eszközévé, hogy szeressek
ott,a hol gyűlölnek,

Hogy megbocsássak ott,
ahol megbántanak,
Hogy összekössek,
ahol széthúzás van,

Hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak,
ahol sötétség uralkodik,

Hogy örömöt hozzak oda,
ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg,
hogy törekedjem,

Nem arra,
hogy megvígasztaljanak,
Hanem, hogy én
megvígasztaljak,

Nem arra,
hogy szeressenek,
Hanem arra,
hogy szeressek.

Mert aki így ad,
az kapni fog,
Aki elveszíti magát,
az talál,

Aki megbocsát,
annak megbocsátanak,

Aki meghal,
az fölébred
az örök életre

No comments:

Post a Comment